Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност Геодезия
14.09.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – зимен семестър на учебна 2022/2023 г. 
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
14.09.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ – зимен семестър на учебна 2022/2023 г. 
Source: Деканат ГФ
Работно време - деканат на Геодезически факултет
08.09.2022, Деканат ГФ
Поради внезапно възникнали обективни обктоятелства, деканата на Геодезически факултет няма да работи на 09 и 12 септември 2022 г. ...
Source: Деканат ГФ
Изпитни дати за есенна поправителна сесия към кат. "Висша геодезия"
05.09.2022, Катедра "Висша геодезия"
За допълнителна информация проверете в страницата на съответния преподавател
Source: Катедра "Висша геодезия"
Разпис на специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти"
10.08.2022, Деканат ГФ
Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти", 1 и 2 курс, I-ви семестър
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
10.08.2022, Деканат ГФ
Специалност „Геодезия” задочна форма на обучение 5 курс, IX-ти семестър
Source: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2022, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Source: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
02.08.2022, Деканат ГФ
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование по професионално направление 3.7. ...
Source: катедра "УУЗИ"
Информация за студентите от специалност Геодезия
29.07.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от специалност Геодезия, Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 28