Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - август 2022 г.
28.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност УУЗИ ще се проведат на 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 115, корпус Б на УАСГ 
Source: Деканат ГФ
СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ
13.07.2022, Деканат ГФ
Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 
Source: Деканат ГФ
Покана и график - Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2022 г.
04.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност Геодезия ще се проведат на 07.07.2022 г. и 08.07.2022 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала на Строителен ...
Source: Деканат ГФ
Актуализиран график за провеждане на учебните практики в Геодезически факултет
28.06.2022, Деканат ГФ
Графикът отразява минимално направените промени (отбелязани удебелени и в червен цвят), които засягат само учебните практики на 1, 2 и 3 ...
Source: Деканат ГФ
Заповед цени учебни практики УСБ Семково
13.06.2022, Деканат ГФ

Source: Деканат ГФ
Покана за дипломни защити специалност УЕИП – януари 2022 г.
06.06.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "УЕИП" към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 09.06.2022 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 115, ...
Source: Деканат ГФ
Становище на преподаватели от Геодезически факултет относно Проект на Закон за Държавна агенция по вписвания на 47 НС
31.05.2022, Деканат ГФ
Становището е представено на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от проф. д-р инж. ...
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА Защита на докторска дисертация
13.05.2022, Деканат ГФ
Защита на докторска дисертация „Съвременни методи на картографско моделиране на планински територии“ с автор инж. Добрин ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12