Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА Защита на докторска дисертация
13.05.2022, Деканат ГФ
Защита на докторска дисертация „Съвременни методи на картографско моделиране на планински територии“ с автор инж. Добрин ...
Source: Деканат ГФ
Представяне на специализация КУИ (спец. Геодезия)
13.05.2022, Деканат ГФ
На 17 май 2022 от 17:15 в зала 115, катедри „Геодезия и геоинформатика“ и „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ ще ...
Source: Деканат ГФ
Съобщение: Деканатът на Геодезически факултет е с променено местоположение
03.05.2022, Деканат ГФ
Поради извършването на ремонтни дейности в канцеларията на Геодезически факултет, сграда Ректорат, считано от 03.05.2022 г, Деканатът се ...
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП, дипломирали се през януари 2022 г.
28.04.2022, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, на 13 май 2022 г. (петък) от 12 часа в зала 226 ще се проведе официалната церемония по връчване на дипломите на студенти от ...
Source: Деканат ГФ
Покана за Общо събрание на ГФ
08.04.2022, Деканат ГФ
Общото събрание на ГФ ще се проведе на 10.05.2022 г. (вторник) от 17:15 ч. в з. 250. 
Source: Деканат ГФ
График за провеждане на учебните практики в Геодезически факултет
08.04.2022, Деканат ГФ
Графикът е за летен семестър на учебна 2021/2022 г. 
Source: Деканат ГФ
На вниманието на студентите от ГФ при УАСГ
01.04.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти, Представяме на вашето внимание извадка от приетия на 09.03.2022 г. Правилник за административната дейност в УАСГ.
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12