Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Изпитни дати за есенна поправителна сесия към кат. "Висша геодезия"
05.09.2022, Катедра "Висша геодезия"
За допълнителна информация проверете в страницата на съответния преподавател
Source: Катедра "Висша геодезия"
Разпис на специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти"
10.08.2022, Деканат ГФ
Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти", 1 и 2 курс, I-ви семестър
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
10.08.2022, Деканат ГФ
Специалност „Геодезия” задочна форма на обучение 5 курс, IX-ти семестър
Source: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2022, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Source: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
02.08.2022, Деканат ГФ
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование по професионално направление 3.7. ...
Source: катедра "УУЗИ"
Информация за студентите от специалност Геодезия
29.07.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от специалност Геодезия, Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които ...
Source: Деканат ГФ
Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - август 2022 г.
28.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност УУЗИ ще се проведат на 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 115, корпус Б на УАСГ 
Source: Деканат ГФ
СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ
13.07.2022, Деканат ГФ
Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 
Source: Деканат ГФ
Покана и график - Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2022 г.
04.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност Геодезия ще се проведат на 07.07.2022 г. и 08.07.2022 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала на Строителен ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23