Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

До студентите задочна форма на обучение в Геодезически факултет
23.12.2020, Деканат ГФ
Уважаеми студенти на Геодезически факултет - задочна форма на обучение, Предстоящата очна сесия (от 04.01.2021) ще се проведе неприсъствено. ...
Source: Деканат ГФ
Изпити на 18.12.2020г. към катедра "Висша геодезия"
17.12.2020

Source: Катедра "ВИСША ГЕОДЕЗИЯ"
Заповед на Декана на ГФ при УАСГ от 17.11.2020 г.
17.11.2020, Деканат ГФ
Относно провеждане на практически упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда за периода 18-30.11.2020 ...
Source: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалност ГЕОДЕЗИЯ през октомври 2020 г.
13.11.2020, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалност ГЕОДЕЗИЯ през октомври 2020 г. могат да получат дипломите си във факултетната канцелария до 20.11.2020 ...
Source: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалност ГЕОДЕЗИЯ през октомври 2020 г.
27.10.2020, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалност ГЕОДЕЗИЯ през октомври 2020 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на ...
Source: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ, УЕИП и УУЗИ през юли и август 2020 г.
20.10.2020, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ, УЕИП и УУЗИ през юли и август 2020 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се ...
Source: Деканат ГФ
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2020 година /първи дипломен семестър/
09.10.2020, Деканат ГФ
Защитата ще се проведе на 16.10.2020 г от 11:00 ч. в зала 520, Ректорат 
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 29