Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана и график дипломни защити спец. УЕИП
31.07.2020, Деканат ГФ
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от магистърска програма “Управление на европейски инфрастуктурни проекти” - ...
Source: Деканат ГФ
Защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия”
12.07.2020, Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2020 година /първи дипломен семестър/, от 14.07.2020 ...
Source: Защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия”
кат. Приложна геодезия - график лятна редовна сесия
29.06.2020, Деканат ГФ
График на лятната редовна сесия за кат. Приложна геодезия  
Source: Деканат ГФ
кат. Устойчиво земеползване и управление на имоти - график лятна редовна сесия
24.06.2020, Деканат ГФ
кат. Устойчиво земеползване и управление на имоти - график лятна редовна сесия 
Source: Деканат ГФ
кат. Геодезия и геоинформатика - график лятна редовна сесия
24.06.2020, Деканат ГФ
График на лятната редовна сесия за кат. Геодезия и геоинформатика 
Source: Деканат ГФ
кат. Фотограметрия и картография - график лятна редовна сесия
23.06.2020, Деканат ГФ
График на лятната редовна сесия за кат. фотограметрия и картография
Source: Деканат ГФ
На вниманието на студентите от специалности "Геодезия" и "УЕИП", които се дипломираха през месец януари 2020 г.
11.06.2020, Деканат ГФ
Студентите от специалности "Геодезия" и "Управление на европейски инфраструктурни проекти", които се дипломираха през месец ...
Source: Деканат ГФ
Актуализиран ГРАФИК на дипломния семестър по специалност УЕИП
05.06.2020, Деканат ГФ
Актуализиран график 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
05.06.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 2 част  
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 29