Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЕКАН НА ГФ
14.02.2020, Изборна комисия на ГФ
Съгласно изискванията за процедурата за провеждане на избор на Декан на Геодезически факултет за мандат 2020-2024 г., до 12:00 ч. на 14 февруари ...
Source: Изборна комисия на ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
10.02.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г. 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “ Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
10.02.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г.  
Source: Деканат ГФ
График зимна поправителна сесия – катедра Геодезия и геоинформатика
06.02.2020, катедра Геодезия и геоинформатика

Source: катедра Геодезия и геоинформатика
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
24.01.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част  
Source: Деканат ГФ
Обява на Комисията по избори на Геодезически факултет
22.01.2020
На свое заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по избори на Геодезически факултет взе решения във връзка с провеждането на ...
Source: Изборна комисия на ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от магистърска програма “Управление на европейски ивфраструктурни проекти” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
17.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала 405, Ректорат.  
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
15.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.01.2020 г от 09.00 ч. В зала 520 Ректорат. 
Source: Деканат ГФ
Комплексни оценки от атестация на преподаватели от Геодезически факултет при УАСГ
15.01.2020, Деканат ГФ
Оценките са утвърдени с решение на ФС на ГФ от 15.01.2020 г. 
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ... 26