Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2020 година /първи дипломен семестър/
09.10.2020, Деканат ГФ
Защитата ще се проведе на 16.10.2020 г от 11:00 ч. в зала 520, Ректорат 
Source: Деканат ГФ
Връчване на студенските книжки на студентите от I курс към Геодезически факултет
18.09.2020
Уважаеми студенти, на 23.09.2020 г.(сряда) от 10.00 часа в зала 250 ще се връчват студентските книжки на първокурсниците от Геодезически ...
Source: Геодезически факултет
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
16.09.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за зимен семестър на учебна 2020/2021 г. 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “ Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
16.09.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за зимен семестър на учебна 2020/2021 г. 
Source: Деканат ГФ
График - годишна поправителна сесия на Геодезически факултет (08-20.09.2020 г.)
01.09.2020, Деканат ГФ
Графика е по катедри и отделно има дати за семестриално завършили студенти от специалностите към факултета. 
Source: Деканат ГФ
Класиране магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" към Геодезически факултет при УАСГ
31.08.2020, Деканат ГФ
Класирани студенти държавна поръчка за магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" - задочна форма ...
Source: Деканат ГФ
ОБЯВА за прием в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти” към Геодезическия факултет при УАСГ за учебната 2020/2021 година
21.08.2020, Деканат ГФ
 Уважаеми кандидат студенти, Геодезическият факултет при УАСГ Ви кани да се запишете в магистърската програма по „Управление на ...
Source: Деканат ГФ
П О К А Н А ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА ДИПЛОМАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ” - ВИПУСК 2019 ГОДИНА
18.08.2020
П О К А Н А ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА ДИПЛОМАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ” - ВИПУСК 2019 ГОДИНА ...
Go to page 1 ... 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 30