Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
05.06.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 2 част  
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 3 юни 2020 г.
03.06.2020, Деканат ГФ
Заповед за лятна редовна сесия 
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 2 юни 2020 г.
03.06.2020, Деканат ГФ
Заповед и график за провеждане на летните практики в ГФ 
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 29 май 2020 г.
29.05.2020, Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ относно приключване на летния семестър на учебна 2019/2020 г. 
Source: Деканат ГФ
Актуализиран ГРАФИК за учебния процес през учебната 2019/2020 година
28.05.2020, Деканат ГФ
Актуализиран съгласно Решение на АС на УАСГ (протокол № 3 от 27 май 2020 г.) предвид епидемичната ситуация заради COVID 19. Предстоят да се ...
Source: Деканат ГФ
Резултати от проведени избори в Геодезически факултет
26.02.2020, Изборна комисия на ГФ
На Общо събрание на Геодезически факултет (ГФ), състояло се на 25.02.2020 г, е проведен избор на: Декан на ГФ, Председател и ...
Source: Изборна комисия на ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП през януари 2020 г.
21.02.2020, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП през януари 2020 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на ...
Source: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА
17.02.2020, Декан на ГФ
Отчетът обхваща периода: януари 2019 г. - декември 2019 г. 
Source: Декан на ГФ
ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЕКАН НА ГФ
14.02.2020, Изборна комисия на ГФ
Съгласно изискванията за процедурата за провеждане на избор на Декан на Геодезически факултет за мандат 2020-2024 г., до 12:00 ч. на 14 февруари ...
Source: Изборна комисия на ГФ
Go to page 1 ... 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 28