Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

График зимна поправителна сесия – катедра Геодезия и геоинформатика
06.02.2020, катедра Геодезия и геоинформатика

Source: катедра Геодезия и геоинформатика
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
24.01.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част  
Source: Деканат ГФ
Обява на Комисията по избори на Геодезически факултет
22.01.2020
На свое заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по избори на Геодезически факултет взе решения във връзка с провеждането на ...
Source: Изборна комисия на ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от магистърска програма “Управление на европейски ивфраструктурни проекти” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
17.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала 405, Ректорат.  
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
15.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.01.2020 г от 09.00 ч. В зала 520 Ректорат. 
Source: Деканат ГФ
Комплексни оценки от атестация на преподаватели от Геодезически факултет при УАСГ
15.01.2020, Деканат ГФ
Оценките са утвърдени с решение на ФС на ГФ от 15.01.2020 г. 
Source: Деканат ГФ
Отчетно-изборно общо събрание на Геодезически факултет
10.01.2020, Деканат ГФ
Отчетно-изборното общо събрание ще се проведе на 25 февруари 2020 г. /вторник/ от 17:15 ч. в зала 120 – Ректорат на УАСГ 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
18.12.2019, Деканат ГФ
Зимен семестър на учебна 2019/2020 година, 2 част  
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... 28