Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Дипломни защити
15.01.2019
Покана за дипломни защити
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
14.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 1-ва част  
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд
04.01.2019, Деканат ГФ
На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова ...
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
17.12.2018, Деканат ГФ
Зимен семестър 2018/2019 учебна година 2-ра част  
Source: Деканат ГФ
Церемония по връчване на дипломите на абсолвентите на Геодезически факултет за 2018 г.
05.12.2018, Деканат ГФ
Ръководството на Геодезически факултет кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното ...
Source: Деканат ГФ
Церемонията по връчване на дипломите на Строителен факултет
26.11.2018, Д. Динев
Церемонията по връчване на дипломите на дипломираните инженери по специалност ССС, кратка магистърска програма УПС, кратка ...
Source: Деканат СФ
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”
09.11.2018, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2018 година (2-ри дипломен семестър) ще се проведат на 13.11.2018 г. от 09:30 ч. в зала 405 Ректорат. 
Source: Деканат ГФ
СЪОБЩЕНИЕ до дипломираните студенти от Геодезически факултет през юли 2018 г.
29.10.2018, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ, УЕИП и УУЗИ през юли 2018 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23