Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА ГРАФИКА" НА ГФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Деканат ГФ
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.5. Математика; научна ...
Source: Деканат ГФ
П О К А Н А за Общо събрание на Геодезически факултет
14.02.2019, Деканат ГФ
Общото събрание на Геодезически факултет ще се състои на 19 март 2019 г. /вторник/ от 17:15 ч. в зала 120 - Ректорат 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
30.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
30.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 
Source: Деканат ГФ
Дипломни защити за ГФ
15.01.2019
Покана за дипломни защити на дипломанти от специалност "Геодезия" на 21.01.2019 г. и 22.01.2019 г.
Source: Деканат ГФ
Дипломни защити
15.01.2019
Покана за дипломни защити
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
14.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 1-ва част  
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд
04.01.2019, Деканат ГФ
На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25