Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА
17.02.2020, Декан на ГФ
Отчетът обхваща периода: януари 2019 г. - декември 2019 г. 
Source: Декан на ГФ
ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЕКАН НА ГФ
14.02.2020, Изборна комисия на ГФ
Съгласно изискванията за процедурата за провеждане на избор на Декан на Геодезически факултет за мандат 2020-2024 г., до 12:00 ч. на 14 февруари ...
Source: Изборна комисия на ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
10.02.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г. 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “ Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
10.02.2020, Деканат ГФ
Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г.  
Source: Деканат ГФ
График зимна поправителна сесия – катедра Геодезия и геоинформатика
06.02.2020, катедра Геодезия и геоинформатика

Source: катедра Геодезия и геоинформатика
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
24.01.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част  
Source: Деканат ГФ
Обява на Комисията по избори на Геодезически факултет
22.01.2020
На свое заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по избори на Геодезически факултет взе решения във връзка с провеждането на ...
Source: Изборна комисия на ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от магистърска програма “Управление на европейски ивфраструктурни проекти” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
17.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала 405, Ректорат.  
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/
15.01.2020, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.01.2020 г от 09.00 ч. В зала 520 Ректорат. 
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ... 30