Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност Геодезия
15.02.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалностГеодезия - летен семестър на учебна 2021/2022 г. 
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
15.02.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ - летен семестър на учебна 2021/2022 г. 
Source: Деканат ГФ
ГРАФИК - изпитни дати зимна поправителна сесия ГФ
14.02.2022, Деканат ГФ
Зимна поправителна сесия за учебна 2021/2022 г. 
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - СПЕЦИАЛНОСТ “ГЕОДЕЗИЯ”
24.01.2022, Деканат ГФ
Випуск 2021 година /втори дипломен семестър/.
Source: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
18.01.2022, Катедра "Висша геодезия"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление ...
Source: Катедра "Висша геодезия"
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
17.01.2022, Деканат ГФ
Летен семестър 1 част (31.01-11.02.2022), учебна 2021/22 г.  
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
17.01.2022, Деканат ГФ
Летен семестър 1 част (31.01-13.02.2022), учебна 2021/22 г.  
Source: Деканат ГФ
График за провеждане на редовна зимна изпитна сесия за Геодезически факултет
14.01.2022, Деканат ГФ
Забележка: заверки по дисциплините ще се дават до датата на съответния изпит. 
Source: Деканат ГФ
На внимание на студентите от 2, 3 и 4 курс от специалност „Геодезия“, редовна форма на обучение – конкурс за стипендии
12.01.2022, Деканат ГФ
Конкурс за 2 бр. едногодишни стипендии от „Минстрой Холдинг“ АД 
Source: Деканат ГФ
Покана за дипломни защити специалност УЕИП – януари 2022 г.
07.01.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "УЕИП" към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 12.01.2022 г. (сряда) от 10:30 ч. в зала 115, Б корпус ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 22