Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Административни групи 2 и 3 курс - специалност Геодезия
30.09.2022, Деканат ГФ
Списъци на студентите 2 и 3 курс по групи 
Source: Деканат ГФ
Списъци на студентите от ГФ 1 курс по групи и специалности
14.09.2022, Деканат ГФ
Списъци на студентите от Геодезически факултет по групи за специалности Геодезия и Управление и устройство на земи и имоти (УУЗИ) 
Source: Деканат ГФ
Работно време - деканат на Геодезически факултет
08.09.2022, Деканат ГФ
Поради внезапно възникнали обективни обктоятелства, деканата на Геодезически факултет няма да работи на 09 и 12 септември 2022 г. ...
Source: Деканат ГФ
Изпитни дати за есенна поправителна сесия към кат. "Висша геодезия"
05.09.2022, Катедра "Висша геодезия"
За допълнителна информация проверете в страницата на съответния преподавател
Source: Катедра "Висша геодезия"
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2022, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Source: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
02.08.2022, Деканат ГФ
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование по професионално направление 3.7. ...
Source: катедра "УУЗИ"
Информация за студентите от специалност Геодезия
29.07.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от специалност Геодезия, Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които ...
Source: Деканат ГФ
Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - август 2022 г.
28.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност УУЗИ ще се проведат на 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 115, корпус Б на УАСГ 
Source: Деканат ГФ
СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ
13.07.2022, Деканат ГФ
Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 12