Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

29.05.2018, Деканат ГФ

Летен семестър 2017/2018 учебна година 2-ра частSource: Деканат ГФ