Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2024 г.
20.06.2024, Л. Хрисчев
 Графикът за провеждане на дипломните защити за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Заповед на Декана на СФ
06.06.2024, доц. Д. Бояджиева

Source: Деканат СФ
Разпис за ССС задочно обучение
30.05.2024, доц. Д. Бояджиева

Source: Деканат СФ
Презентация – приложения на симулациите с Ansys в строителното инженерство
05.04.2024
 Fluid Codes, като официални представители на Ansys за България и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), имат ...
Source: Деканат на СФ
На вниманието на студентите от специалност ССС, на които предстои дипломен семестър. Конкурс за дипломанти
22.02.2024
Фирма Мотт МакДоналд (България) ЕООД предлага финансово подпомагане на дипломанти от „Строителния факултет“ към УАСГ. Целта е да ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за летния семестър на уч. 2023/24 г. за специалности ССС и Управление в строителството
15.02.2024, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 8