Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Геодезия”

28.06.2018, Деканат ГФ

Защитите на випуск 2018 година (1ви дипломен семестър) ще се проведат от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл. от 09:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в зала 520 Ректорат. Source: Деканат ГФ

Защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Геодезия”
Защитите на випуск 2018 година (1ви дипломен семестър) ще се проведат от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл. от 09:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в зала 520 Ректорат.