Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от магистърска програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти”

04.07.2018, Деканат ГФ

Защитите на випуск 2018 година (1ви дипломен семестър) ще се проведат на 09.07.2018 г. от 09:00 ч. в зала 405 Ректорат Source: Деканат ГФ