Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”

17.07.2018, Деканат ГФ

Защитите на випуск 2018 година (1-ви дипломен семестър) ще се проведат на 24.07.2018 г. от 09:00 ч. в зала 405 Ректорат.  Source: Деканат ГФ