Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD

17.09.2018

 Германската служба за академичен обмен (DAAD) , съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

 DAAD предлага за следващата академична година следните видове стипендии:

• Стипендии след първа диплома
• Изследователски стипендии за докторанти и млади учени
• Стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени
• Повторна покана за бивши стипендианти
• Летни курсове за студенти.

Повече информация за видовете стипендии се намира в приложения документ.
Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страниците на Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”: www.cmfnd.org и DAAD: http://www.daad.deSource: ЦМДМ