Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Програми за обучение в Институт фон Карман

17.09.2018

Краткосрочни и дългосрочни програми за обучение в Институт фон Карма за динамика на флуидите, Брюксел, Белгия.

Онлайн кандидатстване: https://www.vki.ac.be 

 Подробности в последващото писмо.Source: МОН