Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

18.09.2018

На 27.09.2018 г. от 17:00 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Мария Иванова Николова, редовен докторант към катедра "Висша геодезия", на тема: “Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната обработка”, с научен ръководител проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова