Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Предложение за стаж към студентите от специалност „Геодезия”

24.10.2018, Деканат ГФ

Уважаеми студенти от специалност „Геодезия”,
Общинско предприятие “Софпроект - общ градоустройствен план”, предлага стаж при следните условия:
Продължителност: минимум - 3 месеца; максимум - 6 месеца
Заетост: 20 часа седмично - разпределят се според ангажираността на студента
Вид договореност: граждански договор
Заплащане: 300 лева на месец - нето (чисти)
Ползи за студента: удостоверение/сертификат, както и полезен опит, нови познанства и умения

За повече информация се обръщайте към:
гл. ас. д-р Николай Найденов
кат. „Фотограметрия и картография”, каб. 226Р
GSM +359 887 24 95 36
 Source: Деканат ГФ