Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ до дипломираните студенти от Геодезически факултет през юли 2018 г.

29.10.2018, Деканат ГФ

Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ, УЕИП и УУЗИ през юли 2018 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на дипломите си. 

Подписите се полагат във факултетната канцелария на Геодезически факултет до 07 ноември 2018 г. (без 01 ноември) от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Source: Деканат ГФ