Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”

09.11.2018, Деканат ГФ

Защитите на випуск 2018 година (2-ри дипломен семестър) ще се проведат на 13.11.2018 г. от 09:30 ч. в зала 405 Ректорат. Source: Деканат ГФ