Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

17.12.2018, Деканат ГФ

Зимен семестър 2018/2019 учебна година 2-ра част  Source: Деканат ГФ