Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Изпити към катедра "Висша Геодезия" летен семестър 2020/2021
08.06.2021
* Залите се намират в новата сграда, блок 7 ( до топлата връзка )
Source: Катедра "ВИСША ГЕОДЕЗИЯ''
Покана за представяне на специализация „Картография и ГИС“
04.06.2021, Деканат ГФ
На 8 юни 2021 г. (вторник) от 12 ч. преподаватели от катедра „Фотограметрия и картография“ ще проведат среща със студентите от 4 курс, ...
Source: Деканат ГФ
Представяне на специализация "Кадастър и управление на имоти"
01.06.2021, Деканат ГФ
Представянето ще бъде на 3 юни 2021 от 15:15 в платформата Zoom. 
Source: Деканат ГФ
График на летни практики - Геодезически факултет
31.05.2021, Деканат ГФ
летен семестър на учебна 2020/2021 г. 
Source: Деканат ГФ
Покана за Общо събрание на ГФ
21.05.2021, Председател на ОС
ОС на ГФ ще се проведе на 22 юни 2021 г. /вторник/ от 16:00 ч. в зала 250 - Ректорат 
Source: Деканат ГФ
Провеждане на присъствени практически упражнения в Геодезически факултет
16.04.2021, Деканат ГФ
График за провеждане на присъствени практически упражнения за специалности Геодезия – редовна форма на обучение и УУЗИ – редовна ...
Source: Деканат ГФ
Заявление за гарантиран прием в Геодезически факултет за учебната 2021-2022 г.
23.03.2021, Деканат на ГФ
Заявление за гарантиран прием в Геодезически факултет за учебната 2021-2022 г. 
Source: Деканат на ГФ
Получаване на дипломи - дипломирани студенти към Геодезически факултет през януари 2021 г.
18.03.2021, Деканат ГФ
Дипломираните студенти към Геодезически факултет през януари 2021 г. могат да получат дипломите си във факултетната канцелария - всеки ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 9 | 10 | 11 | 12