Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАKТИKА В РУСИЯ

14.05.2019

Уважаеми колеги студенти,
В рамките на двустранен договор със Санктпетербургски Държавен Строително-Архитектурен Университет (СПбГАСУ), гр. Санкт Петербург (Руска Федерация) за студентска практика и културен обмен, Строителен факултет организира в края на юли/август традиционния обмен на студентски групи между двата университета. Групата от УАСГ ще включва 10 студенти и двама преподаватели.
В град Санкт Петербург ще бъдат посетени интересни строителни и архитектурни културно-исторически забележителности, ще бъдат създадени и нови приятелства.

Право на участие в тази форма на лятна учебна практика тази година ще имат студентите от III и IV курс на СФ. В случай, че местата не се запълнят, могат да се включат студенти от ФТС и АФ. Kласирането ще стане по успех. Kоординатор на обмена от страна на УАСГ е проф. д-р инж. Николай Рангелов, зам.-декан на СФ.

За кандидатстване моля в срок до 24 май да представите копие на студентската си книжка с изчислен от вас среден успех от следването и изрично указан брой невзети изпити (ако има такива), както и попълнено приложеното заявление на проф. Н. Рангелов в каб. Б 738 (катедра MДПK) или на nick.rangelov@gmail.com (subject: Санкт Перетбург).