Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Защита на дипломни работи на дипломанти от специалност „Геодезия”

20.06.2019, Деканат ГФ

Покана за дипломни защити на дипломанти от специалност "Геодезия" - Випуск 2019 г. (първи дипломен семестър) 

Защитите ще се проведат от 24.06.2019 г. до 27.06.2019 г. вкл. от 09.00 ч. в зала 520, Ректорат на УАСГ Source: Деканат ГФ