Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за дипломни защити на дипломанти от магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" - випуск 2019 г. (първи дипломен семестър)

02.07.2019
Защитите ще се проведат на 04.07.2019 г. от 09.00 ч. в зала 405, Ректорат на УАСГ


Source: Деканат на ГФ