Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавна поръчка за магистратури "Управление на проекти в строителството" и "Енергийна ефективност в строителството"

24.07.2019, Д. Динев

ОТ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2019/2020 г. Строителен факултет на УАСГ предлага ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за обучение в МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” и „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО”. Срокът на обучение (за двете магистърски програми) е в рамките на ЕДНА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА (2 семестъра). Семестриалната такса е в размер на 350 лева.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ за академичната 2019/2020 г. се подават задължително на място в УАСГ – Канцелария на СФ - кабинет 315 на 3 етаж в Корпус Б на сградата на УАСГ, бул.”Христо Смирненски” № 1 от 02 септември до 16 септември 2019 г. вкл.
Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление по образец, и
2. Диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” – оригинал и ксерокопие от дипломата (след оформяне на документите и сверяване на данните, дипломата се връща на лицето, а ксерокопието остава в УАСГ). Не се приемат нотариално заверени копия на дипломи вместо оригинала.
Кандидатите завършили висше образование в чуждестранни висши училища, задължително преминават през процедура по признаване на висше образование или степени на обучение от висше образование, чрез Учебен отдел на УАСГ.

Кандидати със завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „Магистър” могат да се обучават в магистърските програми на СФ на УАСГ в платена форма на обучение, и в съответствие с изискванията на ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в УАСГ през учебната 2019/2020 година.

За контакти:
Магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” – ръководител магистърска програма – проф. д-р инж. Фантина Рангелова – Декан на СФ и ръководител к-ра „Организация и икономика на строителството” - 0886 88 25 92, fantina_frp@abv.bg, fantina_fce@uacg.bg
Магистърска програма „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО” – ръководител магистърска програма – доц. д-р арх. Стоянка Иванова – ръководител к-ра „Автоматизация на инженерния труд” - 0899 96 63 32, solaria@mail.bgSource: Деканат на СФ