Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

09.08.2019, Деканат ГФ

Зимен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част  Source: Деканат ГФ