Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Класиране магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" към Геодезически факултет при УАСГ

16.08.2019, Деканат ГФ

Класирани студенти държавна поръчка за магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" - задочна форма обучение за учебна 2019/2020 година  

Записването на кандидатите за магистърската програма се извършва в периода от 16.08.2019 г. до 30.08.2019 г. вкл., в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 208А, ет. 2 в сградата на Ректората) от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа.
Документи за записване - именник, студентска книжка, две снимки, медицинско свидетелство, документ за платена такса (приведена по банков път). Повече информация за дължимата семестриална такса може да се намери на 2-ра страница на приложените заявления за прием в магистърската програма.
Първата очна сесия започва от 31.08.2019 г., съгласно публикуван Разпис за провеждане на предвидените лекции и упражнения на електронния сайт на университета, раздел Факултети, Геодезически Факултет, раздел Новини (https://www.uacg.bg/?p=163&l=1&f=5).
Допълнителна информация се получава в канцеларията на Геодезическия факултет или на тел. 028662201.
 Source: Деканат ГФ