Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “ Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет

04.09.2019, Деканат ГФ

Разпис на специалността за зимен семестър на учебна 2019/2020 г. Source: Деканат ГФ