Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет

04.09.2019, Деканат ГФ

 Разпис на специалността за зимен семестър на учебна 2019/2020 г.Source: Деканат ГФ