Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

03.10.2019, Деканат ГФ

На 10.10.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Монхбаатар Доржготов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра " Висша геодезия ", на тема: “ Комплексна геодезическа основа при управлението на поземлената собственост в Монголия”  Source: Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ