Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

НОВА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ КАТЕДРА „ПЪТИЩА И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЕ“ БЕ ОТКРИТА В УАСГ

09.10.2019, Д. Динев

На 4 октомври 2019 г. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, откри нова лаборатория към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“. Тържественото откриване бе уважено от министъра на транспорта и информационните технологии – Росен Желязков, председателя на парламентарната комисия по образование и наука – Милена Дамянова, народният представител – инж. Атанас Ташков – възпитаник на УАСГ и др.

Лабораторията предоставя възможност за изпитвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура. В нея ще се правят научно изследователски проекти, ще се работи със строителни фирми от практиката и с други чужди лаборатории.

Photo Gallery
Source: Ректорат на УАСГ