Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ до дипломираните студенти от Геодезически факултет през юни и юли 2019 г.

21.10.2019, Деканат ГФ

Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ, УЕИП и УУЗИ през юни и юли 2019 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на дипломите си. 

Подписите се полагат във факултетната канцелария на Геодезически факултет 22.10.2019 г. до 28.10.2019 г. вкл. от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Source: Деканат ГФ