Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ ЗАЩИТИЛИ НА ЛЯТНАТА ДИПЛОМНА СЕСИЯ

25.10.2019, Деканат ФТС

   Моля студентите защитили на лятна дипломна сесия на учебната 2018/2019 г., в срок до 13.10.2019 г. да се яват във факултетната канцелария на Факултета по транспортно строителство, за да подпишат дипломите си.

 Церемонията по връчването на дипломите за висше образование ще се състои на 15.11.2019 г. от 11 чеса в зала АУЛА МАКСИМА