Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

15.11.2019

 На 28.11.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ас. инж. Ани Стефанова, докторант към катедра "Приложна геодезия", на тема: “Проблеми на геодезическото осигуряване при строителството на мостове”.