Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

08.11.2019, Деканат ГФ

На 20.11.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Виктория Крумова, докторант към катедра "Висша геодезия", на тема: “Комплексна методология за геодинамични геодезически изследвания в сеизмично активен район”. Source: Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ