Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Отчет на декана на Строителен факултет за мандатния период януари 2016г. - януари 2020г.

05.12.2019

Отчетения доклад на декана на Строителен факултет може да намерите в прикачения файл.