Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Покана за Общо събрание на СФ

17.12.2019, Д. Динев

ПОКАНА
за участие в работата на ОС на СФ

На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование

СВИКВАМ
Общото събрание на Строителния факултет
на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 226, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на Строителния факултет, членове на Факултетния съвет и Декан.

16 Декември 2019 г.

Председател на Общото събрание на СФ: доц. д-р инж. Румяна ЗахариеваSource: Председател на ОС на СФ