Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

18.12.2019, Деканат ГФ

Зимен семестър на учебна 2019/2020 година, 2 част  Source: Деканат ГФ