Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

20.12.2019, Деканат ФТС

      Общото събрание на Факултета по транспортно строителство ще се състои на 21.01.2020 г. (вторник) от 14.15 ч. в зала 220, при следния дневен ред:

      1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода февруари 2019 г. – януари 2020

      2. Обсъждане и гласуване на доклада.

      3. Обсъждане и гласуване структурата на факултетен съвет на ФТС  

      4. Разни

Photo Gallery

  • OBIAVA_IZBORI
  • OBIAVA_IZBORI