Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

09.01.2020, Деканат ФТС

         Общото събрание на Факултета по транспортно строителство ще се състои на 10.02.2020 г. от 14.00 ч. в зала 220 със следния 

                                                                  ДНЕВЕН РЕД:

         1. Избори за Председател и Заместник - председател на Общото събрание, членове на Факултетен съвет и на Декан на Факултет по транспортно строителство