Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФТС ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016-2019 г.

13.01.2020