Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"

14.01.2020, Деканат ФТС

 Уважаеми кандидат студенти,

През учебната 2019-2020 г. в катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно строителство продължава магистърската програма по "Транспортно строителство".

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Ректора на УАСГ

2. Оригинал и копие от диплома за завършена степен на висше образование (бакалавърска или магистърска)

3. Автобиография с посочен подробен трудов стаж по специалността.

  Срок за подаване на документите на кандидатите от 13.01.2020 г. до 27.01.2020 г. в канцеларията на Деканата  на Факултета по транспортно строителсво каб. 317 в новата сграда на УАСГ.  Класирането е по успех от дипломата за висше образование и се обявява на Информационното табло на Факултета по транспортно строителство и в страницата на новините след 16:00 часа на  29.01. 2020  г.

 Повече информация и условията за кандидатстване можете да прочетете на прикачения файл.