Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/

15.01.2020, Деканат ГФ

Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.01.2020 г от 09.00 ч. В зала 520 Ректорат. Source: Деканат ГФ