Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на дипломни работи на дипломанти от магистърска програма “Управление на европейски ивфраструктурни проекти” - випуск 2019 година /втори дипломен семестър/

17.01.2020, Деканат ГФ

Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала 405, Ректорат.  Source: Деканат ГФ