Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

24.01.2020, Деканат ГФ

Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част  Source: Деканат ГФ